OORSPRONG

Stichting Bouwkeurmeesters (BKM) is in 2007 opgericht en is ingeschreven bij de KvK.

 

LEDEN

BKM leden zijn zelfstandige Bouwkundige Keurmeesters, met elk een eigen onafhankelijk adviesbureau.

 

DOEL

BKM heeft als doel het uitwisselen van ervaring, kennis en kunde, het naar elkaar kunnen doorverwijzen bij ziekte, vakanties en/of bepaalde specifieke werkzaamheden.

Voor 2019 zijn de doelen aangescherpt. We willen ons nog meer richten op kwaliteit en service om zo binnen ons vakgebied de hoogste kwaliteit te kunnen leveren.

 

BIJEENKOMSTEN

BKM-leden komen vier keer per jaar een dagdeel bijeen.

Er is dan een kort organisatorisch gedeelte, gevolgd door een vaktechnisch onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld een lezing van een gastpreker zijn over een actueel bouwkundig onderwerp (bijvoorbeeld het beoordelen van gebreken aan daken, schoorstenen, schilderwerk, etc., energiebesparing, toepassing BRL’s, wet kwaliteitsborging, etc.), een bedrijfsbezoek, of een bijscholingscursus.

 

Het is de bedoeling dat de leden hierbij actuele onderwerpen aandragen en actief mee doen aan de voorbereiding van zo’n lezing/presentatie.

 

EISEN

Omdat we van een gedegen kwaliteit uitgaan stellen we eisen aan het lidmaatschap. Alleen zelfstandige bouwkundigen met een bedrijfs- / beroepsaansprakelijkheidsverzekering en inschrijving bij de KvK hebben kunnen zich aansluiten bij de stichting.

Verder heb je een gedegen opleiding genoten en beschik je over ruime ervaring. Je moet over ruim voldoende vakkennis beschikken en open staan voor het delen van deze kennis.

 

INVESTERING

Respectvol met elkaar omgaan is voor ons heel belangrijk.

Met het aangaan van je lidmaatschap heb je de bereidheid om tijd en energie in BKM te investeren en de kwartaalbijeenkomsten bij te wonen.

 

KOSTEN

Financieel is onze stichting laagdrempelig. De gemaakte kosten (zoals huur van een bijeenkomstruimte, attentie voor een spreker, consumpties, website, pr, e.d.) houden we zo laag mogelijk en worden periodiek hoofdelijk omgeslagen. Er zijn geen hoge toetredingskosten, servicebijdragen, verplichte afname van programmatuur of verplichte werkwijze. Kortom, je bent en blijft een zelfstandig Bouwkundig Keurmeester met je eigen werkwijze, tarieven, rapportages, e.d.

 

WAT ZIJN WE NIET

BKM is geen keurmerk, geen brancheorganisatie, geen vergelijkingswebsite, o.i.d., waarbij verplichte software en hoge (entree)kosten vereist worden.

Het draait bij BKM om het uitwisselen van kennis en ervaring, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd. Je bent en blijft daarbij een geheel zelfstandig bouwkundige.

 

CONTACT

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.